Indoneth

Indoneth producten worden gemaakt in Indonesië in nauwe samenwerking met kleine plaatselijke werkplaatsen. Door de hechte samenwerking met de mensen daar beoogt Indoneth de mensen en werkplaatsen daar verder te ontwikkelen en te laten floreren.

We proberen zo een goed geprijsd en kwalitatief perfect product aan te bieden. Maar tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en vooruitgang van de werkplaatsen en mensen in Indonesië. Kinderarbeid is bij wet verboden in Indonesië en is bij Indoneth volledig uitgesloten. Indoneth zet zich maximaal in om de arbeidsomstandigheden en het arbeidsplezier van de werknemers te optimaliseren.

Om de kwaliteit en productie van Indoneth producten te blijven garanderen worden de werkplaatsen veelvuldig bezocht. Tijdens deze bezoeken wordt ook extra aandacht gegeven aan extra training en begeleiding om tot een optimaal eindproduct te komen, maar ook de persoonlijke ontwikkeling van werknemers ter plekke te bevorderen.

Momenteel werkt Indoneth met 3 plaatselijke werkplaatsen en onderhoudt o.a. via eigen werknemers ter plekke zeer nauwe contacten met de leidinggevenden en de werknemers van de werkplaatsen. Deze contacten maken het mogelijk snel te sturen en alle producten op aanvraag op maat te laten maken.